שכונת יעלים - בית מס' 310 - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 63

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת יעלים - בית מס' 310 - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 63
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת זכויות בניה מבלי לשנות את כמות יחידות הדיור הקיימות במבנה.
ב. קביעת מספר הקומות המרבי ע"י תוספת קומה.
ג. שינוי קווי בניין.
ד. קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.
ה. קביעת מגבלות גובה והנחיות לבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
רח' המנהרות פינת רח' יעלים, בניין 310, שכונת יעלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40010חלק73, 114115, 150
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 478. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים20/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/09/2007
החלטה בדיון באישור תכנית13/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/06/2007תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3040. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/05/2007
פרסום להפקדה בעיתונים03/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/04/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה19/02/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/07/2006
קבלת תכנית26/05/2005