שכונת יעלים - בית מס' 315 - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 61

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת יעלים - בית מס' 315 - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 61
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת שטחי בניה מרביים לכ- 88.2% מתוכם כ- 82.6%, המהווים שטחים עיקריים.
ב. קביעת קווי בניין לרבות קווי בניין 0.
ג. קביעת מס' הקומות: 2 קומות וגובה בנייה מרבי: 9.0 מ'.
ד. תכנון של יחידת אירוח 1 (צימר) בכל יחידת דיור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
רח' יעלים פינת סמטת המסילות, בית 315

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40010חלק68103, 114, 150
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילתכפיפות
תוכנית2/ 03/ 135/ 26יעלים מגורים א'כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 51. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים17/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/02/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/02/2011
החלטה בדיון באישור תכנית09/08/2010
פרסום להפקדה ברשומות06/05/2010תאריך פרסום: 06/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6083. עמוד: 2858. שנה עברית: התשע .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית29/04/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2010
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/03/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה05/05/2008
קבלת תכנית21/12/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה