שכונת יעלים - בית מס' 700 - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 64

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת יעלים - בית מס' 700 - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 64
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת שטחי בניה מרביים לכ- 1840 מ"ר מתוכם כ- 1665 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ב. קביעת קווי בניין לרבות קווי בניין 0.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונת יעלים, רח' אילות מס' 700

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40009חלק219, 231239
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1672. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים03/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/12/2007
החלטה בדיון באישור תכנית22/10/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3817. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית17/07/2007
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/07/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה11/12/2006
קבלת תכנית31/05/2005