שכונת יעלים, אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת יעלים, אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנון השטח שחלקו מבונה וחלקו פנוי על מנת לשקם את השכונה, להעלות את סטנדרט המגורים ורמת הפיתוח ולשפר את תדמיתה. וזאת כדי למשוך אליה אוכלוסיה חזקה מבחינה כלכלית, המעוניינת לגור באיזור מרכזי שבעיר, בתנאי מג

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונת יעלים, אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40000חלק47-48
40001חלק123
40009חלק1-11, 33-57, 66, 69, 79-83, 86-102, 116-124, 128, 134-138, 140-148
40010חלק1-21, 27-30, 33-47, 52-100, 103-108, 110-143, 147-157, 160-163, 174-175, 178-180, 184-185, 187, 190-193, 195-197
40027חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/03/1982תאריך פרסום: 25/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2797. שנה עברית: התשמב .