שכונת יעלים,שינוי יעוד

תוכנית 2/ 03/ 135/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת יעלים,שינוי יעוד
מספר: 2/ 03/ 135/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח קיימים, ע"י איחוד וחלוקת שטחים המוגדרים בפרק א' סעיף 4 בתב"ע 18/125/03/2 כמגורים מיוחד, עפ"י התקנון המוצע ונספח הבינוי המוצע. ב. תיחום שטח לפיתוח איזור מגורים מיוחד בשכונ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונת יעלים, אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40000חלק47
40010חלק75-88, 94-96, 114-117, 119-120, 149-152, 178, 199, 202, 208-210, 212-213
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/1987תאריך פרסום: 14/06/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3459. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות27/11/1986תאריך פרסום: 27/11/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3404. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית26/11/1986