שכונת מגורים , עין מאהל

תוכנית ג/ 16338

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים , עין מאהל
מספר: ג/ 16338
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים בת 29 יח"ד

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ב' שצ"פ, הרחבת דרך מאושרת, דרך משולבת, קביעת הוראות וזכויות בניה, חלוקה בהסכמה למגרשים בחלקה 5

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16935חלק4-5, 1822, 174
16941חלק47
16942חלק75
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7609תכנית מתאר, עין מאהלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4210. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים25/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות08/01/2008תאריך פרסום: 08/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5759. עמוד: 1342. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים17/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2007. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה13/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/07/2006
קבלת תכנית18/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200800814/04/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים85130/01/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602113/12/2006