שכונת מגורים אפק - הרחבת ק.ביאליק

תוכנית ג/ 12886

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים אפק - הרחבת ק.ביאליק
מספר: ג/ 12886
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת שכונת מגורים ירוקה על גבול השטחים החקלאיים של קיבוץ אפק עם זיקה לקרית ביאליק וכל זאת ע"י.:
1. שינוי יעוד מגרשים מאזור חקלאי למגורים, שטחים למבני ציבור,מסחר,שטחים ציבוריים פתוחים וכבישים.
2. קביעת זכויות בניה,גובה,הוראות בניה והנחיות לקבלת היתרי בניה ליעדי הקרקע השונים.
3. יצירת מעברים ציבוריים להולכי רגל ולרוכבי אופניים החוצים את השכונה מצפון לדרום וממזרח למערב תוך יצירת קשר לשכונת צור שלום.
4. קביעת תואי רצועת כביש לדרך מס' 2 בתחום התכנית.
קביעת הוראות לטיפול נופי ואקוסטי בשולי הכביש ממזרח למערב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראפק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10160חלק6-125, 15
10419חלק85
10422חלק60
10432חלק4, 20, 34-38, 42-43
10433חלק2, 14, 16, 188-9, 11
10441חלק3, 6
10442חלק12, 21
10445חלק2-3
18076חלק3, 5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 203עין חרוד הקיבוץ המאוחדשינוי
תוכניתג/ 177רח' אחד העם פנורמה -טבריהשינוי
תוכניתג/ 161הר השקדים (דרום)שינוי
תוכניתג/ 4901תכנית מפורטת מס' 4901שינוי
תוכניתק/ 340מרכז נופש וספורט קרית-ביאליק.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/10/2006
החלטה בדיון בוולק"ח05/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה28/08/2002
קבלת תכנית09/12/2001