שכונת מגורים א' - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 106

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים א' - אופקים
מספר: 23/ 03/ 106
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים באופקים ובכלל זה:
1. קביעת שטחים והוראות בינוי לשימושים הבאים: מגורים ומסחר.
2. קביעאת שטחים ציבוריים פתוחים.
3. יעוד שטחים לבנייני ציבור.
4. התווית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/12/1979תאריך פרסום: 06/12/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2585. עמוד: 448. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים11/11/1979
החלטה בדיון באישור תכנית15/10/1979
פרסום להפקדה בעיתונים20/09/1979תאריך פרסום בעיתון: 20/09/1979. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/1979. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/1979.
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1979תאריך פרסום: 05/07/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2549. עמוד: 1821. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון בהפקדה26/03/1979
קבלת תכנית01/03/1979