שכונת מגורים בדרום העיר

תוכנית רע/ 2012/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים בדרום העיר
מספר: רע/ 2012/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע להקמת שכונת מגורים חדשה.
התוויית דרך עירונית בדרום העיר רעננה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרעננהרעננהרעננה

תיאור המיקום:
בדרום העיר, דרומית לפרדס משותף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6582חלק56, 234, 286
6584חלק4-18, 50-5519, 56-59, 61-63
6588חלק7-9, 15-17, 19-22, 26, 28, 582, 6, 14, 18, 29-30, 42, 52, 60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרע/ 2000תכנית מתאר רעננהשינוי
תוכניתרע/ 1/ 292/ אעיצוב גגותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/02/2011
קבלת תכנית30/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201101603/10/2011