שכונת מגורים בכניסה לעילוט

תוכנית ג/ 13069

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים בכניסה לעילוט
מספר: ג/ 13069
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים, מסחר, מבני ציבור, דרכים ושטחי ציבור פתוחים.
ב. חלוקת המגרש ללא הסכמת בעלים, כולל טבלת איזון
ג. קביעת הנחיות תכנון ובינוי
ד. תכנון מערכת התנועה הכולל חניות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/02/2006
החלטה בדיון בוולק"ח08/04/2005
החלטה בדיון בהפקדה22/07/2002
קבלת תכנית05/03/2002