שכונת מגורים בכניסה לעילוט

תוכנית ג/ 16095

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים בכניסה לעילוט
מספר: ג/ 16095
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים בת 145 יח"ד
א. שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים, מסחר, מבני ציבור,דרכים ושטחי ציבור פתוחים.
ב. קביעת הנחיות תכנון ובינוי.
ג. תכנון מערכת התנועה הכולל חניות.
ד. קבלת הקלה מתמ"א 22.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק5, 11, 30
17485חלק63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8163שנוי יעוד לספורט, עילוטשינוי
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2008תאריך פרסום: 04/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5846. עמוד: 4618. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים01/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2008. עיתון: הארץ.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/07/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/06/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות12/02/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1989. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה15/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/03/2006
קבלת תכנית05/02/2006