שכונת מגורים בעתלית.

תוכנית מכ/ 528

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים בעתלית.
מספר: מכ/ 528
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- תכנון השטח לשכונת מגורים הכוללת 20 מגרשי בניה
ובהם 52 יח"ד "צמודות קרקע", מערכת דרכים ושטחים
ציבוריים.
- קביעת הוראות בניה ושימוש בקרקע באזורים השונים .
- יעוד שטחים לתשתיות ציבוריות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעתלית

תיאור המיקום:
צפון עתלית, מדרום לנחל אורן וממזרח לכביש הגישה
הראשי לישוב עתלית.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10540חלק119-10, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 555תכנית מתאר עתליתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2005תאריך פרסום: 24/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5419. עמוד: 3531. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים05/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2005. עיתון: הצופה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/06/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/05/2005
החלטה בדיון באישור תכנית23/02/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 678. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/09/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה09/09/1998
קבלת תכנית25/02/1998