שכונת מגורים בשטח המחנות בקרית שמואל.

תוכנית חפ/ במ/ 1768/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שכונת מגורים בשטח המחנות בקרית שמואל.
מספר: חפ/ במ/ 1768/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית היא שינוי סיווג השטח הכלול בה מאיזור
מסחרי ברובו לאזור מגורים מיוחד, בצפיפות כוללת
התואמת אזור מגורים א-3 לפי תכנית המתאר המופקדת
חפ / 1400, לשם פיתוח שכונת מגורים בת 936 יח"ד, תוך
תכנון והקצאת שטחים לדרכים, לצרכי ציבור ותוך יציר
בינוי מגוון בגבהים שונים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
ישוב: חיפה
בחלק הצפוני של קרית שמואל, צפון מערבית למסילת
הברזל, בשטח מחנות צה"ל לשעבר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10425חלק7
10427חלק12, 15, 17, 37, 431-3, 10, 52, 65
10444חלק1202, 1871
11566חלק70-77, 108-112, 114-118, 185-187, 202190, 196
11569חלק1-779, 105
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/04/1997תאריך פרסום: 17/04/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4511. עמוד: 2960. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים13/04/1997תאריך פרסום בעיתון: 13/04/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/04/1997
החלטה בדיון באישור תכנית23/12/1996
פרסום להפקדה ברשומות08/02/1996תאריך פרסום: 08/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4379. עמוד: 1574. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים26/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 26/01/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/01/1996
החלטה בדיון בהפקדה27/04/1995
קבלת תכנית05/05/1992