שכונת מגורים דרום מזרחית - כפר כנא

תוכנית ג/ 14706

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים דרום מזרחית - כפר כנא
מספר: ג/ 14706
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים כפר כנא - מזרח.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור חקלי למגורים "א" ש.צ.פ. שטח למבני ציבור,דרך,דרך משולבת
קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17397חלק61, 6525, 30-31, 33, 43, 59, 64, 68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים01/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2008. עיתון: כל אל ערב.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 581. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון באישור תכנית06/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות03/11/2005תאריך פרסום: 03/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5452. עמוד: 234. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/10/2005
פרסום להפקדה בעיתונים02/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/08/2005
החלטה בדיון בוולק"ח20/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה08/09/2004
קבלת תכנית09/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/05/2004