שכונת מגורים דרומית , כפר כנא

תוכנית ג/ 16532

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים דרומית , כפר כנא
מספר: ג/ 16532
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הרחבת שטח למגורים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד שטח חקלאי למגורים א', דרך , דרך משולבת , דרך להולכי רגל , שטח לבניין ציבורי ושצ"פ.
קביעת הוראות וזכויות בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17396חלק83-84, 88, 9482, 86, 92-93, 95-96, 115
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף18/09/2006
קבלת תכנית06/08/2006