שכונת מגורים דרומית-כפר כנא

תוכנית ג/ 15959

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים דרומית-כפר כנא
מספר: ג/ 15959
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים -כפר כנא דרום
שינוי יעוד מאיזור חקלאי למגורים א',שטח למבני ציבור,דרכים,ש.צ.פ, ודרכי גישה, הסדרת דרכים, שינוי יעוד מאזור מגורים א' לדרך, הסדרת דרכים,

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17396חלק52-76, 81-82, 85, 107-1087, 9, 11-14, 16, 43, 45, 77, 79, 86, 115
17405חלק1, 6-9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה19/02/2007
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף08/02/2006
קבלת תכנית28/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200700319/02/2007