שכונת מגורים דרומית-עילוט

תוכנית ג/ 14269

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים דרומית-עילוט
מספר: ג/ 14269
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים+מבני ציבור+ש.צ.פ.+ דרכים בהתאם לתכנית אב לישוב.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מבני ציבור, ש.צ.פ ודרכים.
2. הסדרת דרך מס' 69 ודרך מס' 19 בהתאם לתכנית ג/ 11567 שבשלבי הפקדה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק20, 233, 5, 19, 22, 24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/11/2003
קבלת תכנית17/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400921/04/2004