שכונת מגורים ואזור מסחרי

תוכנית ג/ 14307

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים ואזור מסחרי
מספר: ג/ 14307
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים,מסחר,ובנייני ציבור,שצ"פ ומערכת דרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17385חלק
17387חלק
17388חלק
17389חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף12/02/2004
קבלת תכנית10/11/2003