שכונת מגורים ומרכז מסחר ותעסוקה שכונתי, כפר כנא

תוכנית ג/ 14617

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים ומרכז מסחר ותעסוקה שכונתי, כפר כנא
מספר: ג/ 14617
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים הכולל מרכז שכונתי לסמחר ותעסוקה, התווית מערכת דרכים, הקצאת שטחי ציבור.

עיקרי הוראות התכנית:

שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א1, שטח ל מבני ציבור, שצ"פף דרכים ואיזור מסחרי ותעסוקה ( מרכז שכונתי), והסדרת דרכים, קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק19-21, 51-52
17386חלק17, 23
17398חלק1-23-4, 7, 51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 10725שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3846. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים12/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/05/2005
החלטה בדיון באישור תכנית28/03/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות28/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/12/2004תאריך פרסום: 30/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5355. עמוד: 968. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/11/2004
החלטה בדיון בוולק"ח02/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/06/2004
קבלת תכנית22/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/03/2004