שכונת מגורים חדשה בת 800 יח"ד

תוכנית ג/ 14221

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים חדשה בת 800 יח"ד
מספר: ג/ 14221
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים,מסחר,מבני ציבור,דרכים ושצ"פ, על מנת לאפשר שכונת מגורים בת 806 יח"ד.
2. חלוקה מחדש (רהפרצלציה) ללא הסכמת הבעלים וקביעת לוחות איזון.
3. קביעת זכויות בניה והוראות בניה ופתוח בשטח הכלול בתכנית.
4. קביעת הסדרי תנועה וחניה בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17511חלק1, 21-22, 40, 42
17512חלק2, 6
17513חלק1-2, 7-46, 50-53
17521חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/02/2004
קבלת תכנית09/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200602025/12/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400410/03/2004