שכונת מגורים חדשה הרחבה לשכונת דנאנה , איכסאל

תוכנית ג/ 16320

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים חדשה הרחבה לשכונת דנאנה , איכסאל
מספר: ג/ 16320
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי מאדמה חקלאית לשכונת מגורים חדשה - המשך לשכונת דנאנה בכפר איכסאל.

עיקרי התכנית:
שינוי מאדמה חקלאית למגורים דרכים שצ"פ ומבנה ציבור.
קביעת הוראות וזכויות בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16905חלק13, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7468תכנית מתאר כפר איכסאל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/07/2006
קבלת תכנית04/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700307/02/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602113/12/2006