שכונת מגורים ל - 50 יח"ד יפיע

תוכנית ג/ 12535

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים ל - 50 יח"ד יפיע
מספר: ג/ 12535
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים כ 45 יח"ד יפיע.
קביעת הוראות וזכויות בניה.
שנוי יעוד מאזור חקלאי למגורים "א", ש.צ.פ., דרך, דרך להולכי רגל
שינוי יעוד ממגורים "א" לחניה ציבורית, דרך, ש.צ.פ. , דרך משולבת.
שינוי יעוד מש.צ.פ. לדרך להולכי רגל.
ביטול חלק מדרך ושינוי החלק המבוטל למגורים "א"..

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16881חלק19-215, 22, 24-25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6429שנוי יעוד למגורים , יפיעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/10/2003תאריך פרסום: 20/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5231. עמוד: 133. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים21/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2003. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/09/2003
החלטה בדיון באישור תכנית09/06/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות09/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2002
פרסום להפקדה ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 827. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים22/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2002. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/11/2002
החלטה בדיון בוולק"ח07/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה15/08/2001
קבלת תכנית23/05/2001