שכונת מגורים מזרח איכסאל

תוכנית ג/ 16872

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים מזרח איכסאל
מספר: ג/ 16872
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד שטחים חקלאיים לייעודי מגורים , שטחי ציבור , שטחי ציבור לחינוך , שטחים פתוחים , קביעת דרכים .
שינוי ייעודי קרקע מהווה - תכנון התכנית המאושרת אשר יכלול תיקונים למערך הדרכים וייעודי הקרקע בתחום תכנית מאושרת .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי ייעוד של קרקע חקלאית למגורים ומוסדות ציבור , מבני חינוך , דת ולשטחים פתוחים .
תכנון מערך דרכים .
קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16902חלק24-25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7468תכנית מתאר כפר איכסאל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה29/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/04/2007
קבלת תכנית13/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200701329/08/2007