שכונת מגורים מזרחית , איכסאל

תוכנית ג/ 16993

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים מזרחית , איכסאל
מספר: ג/ 16993
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התנכית:
שינוי ייעוד שטחים חקלאיים לייעוד מגורים , שטחי ציבור , שטחי ציבור לחינוך , שטחים פתוחים , קביעת דרכים .
שינוי ייעודי קרקע מהווה - תכנון התכנית המאושרת אשר יכלול תיקונים למערך הדרכים וייעודי הקרקע בתחום תכנית המאושרת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16902חלק23-25, 27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7468תכנית מתאר כפר איכסאל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה29/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/05/2007
קבלת תכנית22/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200701329/08/2007