שכונת מגורים מזרחית ומבני חינוך-כפר כנא:

תוכנית ג/ 14137

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים מזרחית ומבני חינוך-כפר כנא:
מספר: ג/ 14137
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעודנ משטח חקלאי למבני חינוך ולמגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17383חלק19
17398חלק42-4311-12, 22, 41, 44, 48, 51
17399חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 11063שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים - כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 1231תכנית מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/08/2003
קבלת תכנית04/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401103/05/2004