שכונת מגורים מזרחית ( 140 יח"ד ), כפר כנא

תוכנית ג/ 17532

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים מזרחית ( 140 יח"ד ), כפר כנא
מספר: ג/ 17532
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שכונת מגורים ב כ - 138 יח"ד.
שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים א'.
הפרשות מערכת דרכים ברוחב 10, 8, 12 מטר.
הפרשות שטחים ציבורים ןמבנה ציבור.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדר'.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע, תכנית פיתוח, גדרות, בניה מוצעת.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה - ע"פ תכנית מאושרת מספר ג/ 8588.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי, ע"פ תכנית מאושרת ג/ 8588.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע תכנית פתוח, גדרות, בניה מוצעת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17399חלק28-2927
17403חלק6, 51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/05/2008
קבלת תכנית19/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200801003/09/2008