שכונת מגורים מזרחית, עין מאהל

תוכנית ג/ 17041

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים מזרחית, עין מאהל
מספר: ג/ 17041
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
תכנון שכונת מגורים חדשה הכוללת שטחים למגורים , שטחים למבני ציבור , שטחים צחבוריים פתוחים והתווית דרכים ודרכי גישה .

עיקרי הוראות התכנית :
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע .
קביעת זכויות והוראות בניה .
קביעת הנחיות לחלוקת החלקות למגרשים .
קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב ארכיטקטוני .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16935חלק2, 5, 24, 174, 182
16939חלק73, 171-172
16941חלק14-16, 19-27, 34, 50, 536-8, 10-11, 13, 17-18, 28, 32-33, 35-36, 47, 51
16942חלק751-6, 10, 13-15, 18-20, 74, 76, 78, 84
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7609תכנית מתאר, עין מאהלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/07/2007
קבלת תכנית27/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200701524/09/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200701724/09/2007