שכונת מגורים מזרחית- משהד

תוכנית ג/ 15429

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים מזרחית- משהד
מספר: ג/ 15429
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים - משהד
א. שינוי יעוד מחקלאי למגורים א',
ב. שטח למבני ציבור,
ג. מגורים מסחר מעורב,
ד. ש.צ.פ
ה. דרכים משולבות ודרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17470חלק465, 14-18, 45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף07/07/2005
קבלת תכנית17/04/2005