שכונת מגורים מזרחית-כפר כנא

תוכנית ג/ 16045

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים מזרחית-כפר כנא
מספר: ג/ 16045
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים -כפר כנא מזרח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17397חלק31-35, 37, 722, 4, 29-30, 36, 38-40, 43, 49-50, 52, 65, 69
17398חלק40, 48-49, 52
17399חלק23, 25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף28/05/2006
קבלת תכנית08/01/2006