שכונת מגורים מזרחית-ריינה

תוכנית ג/ 14332

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים מזרחית-ריינה
מספר: ג/ 14332
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית שינוי מחקלאי למגורים למגורים מיוחד ולדרך שטח ציבורי ולש.צ.פ. במזרח כפר ריינה.

עיקרי הוראות התכנית:

שינוי למגורים א כ 11.832 ד'.
שינוי לשטח ציבורי כ 1.916 ד'.
שנוי לש.צ.פ. כ - 0.627 ד'.
שינוי לדרך כ 9.651 ד'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17530חלק58, 60, 65-6648, 52, 59, 64
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/11/2003
קבלת תכנית12/11/2003