שכונת מגורים מסחר ותיירות , כפר כנא

תוכנית ג/ 16222

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים מסחר ותיירות , כפר כנא
מספר: ג/ 16222
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הרחבת שכונת מגורים והקמת מרכז תיירותי מסחרי, התווית מערכת דרכים , הקצאת שטח ציבור.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי למגורים א' , תיירות ומסחר , שצ"פ ודרכים.
הסדרת דרכים .
קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק47-48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 1231תכנית מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/05/2006
קבלת תכנית27/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602113/12/2006