שכונת מגורים מסחר ותעשיה

תוכנית ג/ 13483

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים מסחר ותעשיה
מספר: ג/ 13483
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון אזור מגורים, מסחר ותעשיה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק13-151, 3-4, 8, 18, 21
17385חלק21-24, 35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 12509הרחבת שטח לתעשיה כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית18/11/2002