שכונת מגורים מערב כפר כנא

תוכנית ג/ 16874

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים מערב כפר כנא
מספר: ג/ 16874
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים 128 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים, מבנה ציבור, שצ"פ ודרכים.
קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17385חלק81
17388חלק30-36, 38-43, 5237, 44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2186. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים05/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/01/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/11/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות21/07/2008
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2008תאריך פרסום: 05/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5773. עמוד: 1805. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2008
פרסום להפקדה בעיתונים04/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/05/2007
קבלת תכנית13/02/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה