שכונת מגורים מערבים "המניפה" - להבים

תוכנית 7/ 02/ 305/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים מערבים "המניפה" - להבים
מספר: 7/ 02/ 305/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונות מגורים על-ידי קביעת יעודי קרקע
לדרכים ולמגורים ולשטחים ציבוריים פתוחים.
חלוקת אזור המגורים למגרשים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גוש: 100222/1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 02/ 303/ 8שינוי לתכנית מתאר - תחנת תדלוק כפר עזהשינוי
תוכנית16/ 02/ 101תכנית מתאר להביםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/02/2004
קבלת תכנית23/10/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400216/02/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200200824/06/2002