שכונת מגורים מערבית - 351 יח"ד איכסאל

תוכנית ג/ 13390

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים מערבית - 351 יח"ד איכסאל
מספר: ג/ 13390
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים הכולל אזור מסחר ועסקים בכניסה לאיכסל.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע מגורים,אזור מגורים א', אזור מגורים צפיפות נמוכה,אזור מגורים משולב עם מסחר,מבנה ציבור,שצ"פ,התוית דרכים.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה צפיפות,מרוחי בניה,גובה בנינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת השלבים וההנחיות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16900חלק6
16905חלק3-45, 19-22
16917חלק2-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 40. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים16/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2010. עיתון: כל אל ערב.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/06/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/04/2010
החלטה בדיון באישור תכנית14/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2007
פרסום להפקדה ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1783. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים19/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/01/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2002
קבלת תכנית22/08/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים115503/06/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200900630/03/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200700814/05/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים72328/02/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50704/09/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200601202/08/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח24103/07/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים200600316/02/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200501321/11/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים26914/06/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים25430/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400410/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47204/08/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים27721/07/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח16802/06/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200202825/12/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה