שכונת מגורים מערבית-כפר כנא:

תוכנית ג/ 14107

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים מערבית-כפר כנא:
מספר: ג/ 14107
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- תכנון שטח לאזור מגורים א' ומגורים בצפיפות נמוכה, בת 56 יח"ד.
- התווית דרכים.
- חלוקת מגרשים.
- ביטול באופן חלקי שצ"פ ושטח מגורים א' מאושר לטובת התווית/הרחבת דרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17389חלק27, 42, 4723-24, 39, 49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/07/2003
קבלת תכנית21/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400921/04/2004