שכונת מגורים מערבית-נצרת

תוכנית ג/ 15529

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים מערבית-נצרת
מספר: ג/ 15529
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנון שכונת מגורים צפון מערבית בנצרת בת 69 יח"ד.
ב. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח שיעודו מבנה ציבור וש.צ.פ.
ג. התוית דרכים בתיאום עם המערכת הכבישים בתוכנית ג/ 10701
ד. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16582חלק48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10701מערכת הכבישים בצפון מערב נצרת, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 11810תכנית מתאר נצרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/2007תאריך פרסום: 19/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5719. עמוד: 22. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים03/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2007. עיתון: מעריב.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/08/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/07/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות14/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1903.
פרסום להפקדה בעיתונים22/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה15/08/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/06/2005
קבלת תכנית01/06/2005