שכונת מגורים צפון מזרחית משהד

תוכנית ג/ 14589

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים צפון מזרחית משהד
מספר: ג/ 14589
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של חלקה 1 בגוש 17471, מקרקע חקלאית לשטח למגורים,שטח למבני ציבור,שטח ציבורי פתוח והתווית דרכים ודרכי גישה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים.
2. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
3. קביעת הוראות בניה ,צפיפות מרוחים וגובה בניינים.
4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנאכפר כנא
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17394חלק35
17471חלק144, 48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/10/2009תאריך פרסום: 22/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6008. עמוד: 206. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים08/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/03/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/02/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות11/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות07/02/2007תאריך פרסום: 07/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5627. עמוד: 1549. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2007
פרסום להפקדה בעיתונים25/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/12/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית16/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה07/03/2005
קבלת תכנית14/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/03/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה