שכונת מגורים צפון מזרחית, אכסאל

תוכנית ג/ 17810

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים צפון מזרחית, אכסאל
מספר: ג/ 17810
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטחים חקלאים ליעוד מגורים שטחי ציבור, שטחי ציבור לחינוך, שטחים פתוחים, קביעת דרכים, שינוי יעוד קרקע מהווה תכנון התכנית המאושרת אר יכלול תיקונים למערך הדרכים ויעודי הקרקע בתחום תכנית המאושרת.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד של קרקע חקלאי למגורים ומוסדות ציבור מבני חינוך דת, לשטחים פתוחים .
תכנון מערך דרכים
קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16902חלק23-25, 27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7468תכנית מתאר כפר איכסאל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף12/02/2009
קבלת תכנית14/09/2008