שכונת מגורים צפון מערבית, כפר כנא

תוכנית ג/ 15554

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים צפון מערבית, כפר כנא
מספר: ג/ 15554
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ושטחים למבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים משולבים עם מבני ציבור כמו כן מערך דרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17388חלק30-36, 38-43, 5337, 44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/11/2006
החלטה בדיון בוולק"ח27/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה22/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/06/2005
קבלת תכנית07/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23427/03/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200502322/11/2005