שכונת מגורים צפונית ( 160 יח"ד ), כפר כנא

תוכנית ג/ 17535

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים צפונית ( 160 יח"ד ), כפר כנא
מספר: ג/ 17535
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים חדשה בת 156 יח"ד.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד של קרקע משטח חקלאי למגורים שצ"פים ומוסדות ציבור ודרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17385חלק28, 60
17388חלק9-10, 12-1618, 29-31, 40-42, 50-52, 54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף14/09/2008
קבלת תכנית19/03/2008