שכונת מגורים צפונית, רינה

תוכנית ג/ 17457

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים צפונית, רינה
מספר: ג/ 17457
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17514חלק29, 4728, 41-46, 52, 59-60
17519חלק22-24, 26, 36-3719-21, 25, 27-28, 34-35, 39, 46
17521חלק61, 5, 7, 10, 13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
תוכניתג/ 10028יעוד שטח לבית עלמין, שינוי למתאר, ריינהשינוי
תוכניתג/ 7351שינוי יעוד למגורים -ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף26/06/2008
קבלת תכנית17/02/2008