שכונת מגורים צפונית

תוכנית ג/ 13552

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים צפונית
מספר: ג/ 13552
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים של כ - 108 יח"ד.
התווית דרכים, הקצאת מבני ציבור, שצ"פים וחלוקה למגרשים
המהווה שינוי לתכנית ג/ 7215 מאושרת, תואמת לתכנית ג/ 11567 מופקדת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13485חלק45-46, 50-51
17485חלק32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11567הסדרת מערכת הדרכים והתווית דרכים בעילוטשינוי
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית17/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/06/2004
קבלת תכנית24/11/2002