שכונת מגורים קהילתית - מושב פדויים

תוכנית 7/ 03/ 122/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים קהילתית - מושב פדויים
מספר: 7/ 03/ 122/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב, שלב ב' על ידי תוספת
63 יח"ד קהילתיות, על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
הבעלים. שינויים בייעודי קרקע וקביעת הנחיות, זכויות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפדויים

תיאור המיקום:
גושים וחלקות:
גוש: 100282/1 חלקה 10

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
282001חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2034. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים07/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית06/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים22/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2004
החלטה בדיון בוולק"ח17/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות22/04/2004תאריך פרסום: 22/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5292. עמוד: 2715. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה17/11/2003
קבלת תכנית11/11/1999