שכונת מגורים - בית קמה

תוכנית 7/ 03/ 117/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים - בית קמה
מספר: 7/ 03/ 117/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להרחבת קיבוץ בית קמה בהיקף
של 138 יח"ד על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים, שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות,
זכויות ומגבלות בניה.
ב. הרחבת שטח בית ספר אזורי.
ג. הסדרת אזורי מלאכה ותעשיה והתווית דרכים פנימיות
בתחום השטח הבנוי.
ד. הקטנת רוחב דרך ארצית מס' 40 בקטע החופף לתכנית
מספר 117/03/7.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןבית קמה

תיאור המיקום:
גושים / חלקות:
גוש: 100270/1 חלקות בשלמות: 51, 72
גוש: 100270/1 חלקי חלקות: 49, 50, 71, 74
גוש: 100232/2 חלקי חלקות: 1
גוש: 100232/3 חלקי חלקות: 1
גוש: 100225/3 חלקי חלקה 3
גוש: 100232/7 חלקי חלקה 4

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100225חלק1, 4
225003חלק3
232002חלק1
232003חלק1
232007חלק4
270001חלק49-51, 71-72, 74
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305/ 1תכנית מיתאר - מתחם צומת קמהשינוי
תוכנית7/ 03/ 117קיבוץ בית קמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2003תאריך פרסום: 08/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5192. עמוד: 2698. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים30/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/04/2003
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2003תאריך פרסום: 23/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5150. עמוד: 1304. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים27/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה15/04/2002
קבלת תכנית17/08/2000