שכונת מגורים - תלמי אליהו

תוכנית 7/ 03/ 152/ 11/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים - תלמי אליהו
מספר: 7/ 03/ 152/ 11/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב ותוספת 49 יח"ד,
ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים,
שינויים ביעודי קרקע, וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולתלמי אליהו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100296חלק16
100332חלק65, 73-74
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5324. עמוד: 3819. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים23/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1504. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים02/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/11/2003
החלטה בדיון בוולק"ח07/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה26/05/2003
קבלת תכנית17/11/2002