שכונת מגורים - 49 יח"ד - גדרה.

תוכנית זמ/ 584/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת מגורים - 49 יח"ד - גדרה.
מספר: זמ/ 584/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים א'.
ב. יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים הכוללת
49 יח"ד ע"י שינויים בייעודי הקרקע והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהגדרהגדרה

תיאור המיקום:
שכונת מגורים - 49 יח"ד - גדרה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3873חלק44-50, 53-54, 56-58, 60-629
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזמ/ 500שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' זמ/500שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/06/2004תאריך פרסום: 02/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5302. עמוד: 3034. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים23/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/04/2004
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2003תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2775. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/04/2003
החלטה בדיון בוולק"ח03/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה04/12/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/04/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/02/2002
קבלת תכנית24/05/2001