שכונת מגורים, עילוט

תוכנית ג/ 16550

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים, עילוט
מספר: ג/ 16550
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים בת 93 יח"ד.
הקצאת שטחי ציבור : שצפ"ים , שטח למבנה ציבורי.
חלוק מנחה למגרשים.
תכנון מערכת דרכים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית לקרקע מגורים א/1 , שצ"פ, שטח למבנה ציבורי והתווית דרכים.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה : צפיפות , מרווחי בניה. גובה בניינים.
קביעת הנחיות ועיצוב אדריכלי.
קביעת השלבים וההנחיות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק5, 20, 22-23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10717יעוד שטח למגורים, שינוי למתאר, עילוטשינוי
תוכניתג/ 1229תכנית מתאר עילוטשינוי
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/07/2008
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/10/2006
קבלת תכנית17/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700611/04/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700428/02/2007