שכונת מגורים, ריינה

תוכנית ג/ 15912

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מגורים, ריינה
מספר: ג/ 15912
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד שטח חקלאי לשטח מגורים מיוחד (מע"ר) ושטח מגורים מסוג א' לפי הוראות תכנית האב הקיימת.

עיקרי התכנית:
התווית והקצאת שטחים לדרכים חדשות ,שבילים ותשתיות הנדסיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17525חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה16/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/11/2005
קבלת תכנית16/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601516/10/2006