שכונת מזרחית - קציר

תוכנית מ/ 338

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מזרחית - קציר
מספר: מ/ 338
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תכנית קיימת על מנת להסדיר:
- חלוקה מחדש של המגרשים בתכנית תוך הגדרת שני אזורי מגורים אופיניים.
- קביעת שימושים, הוראות וזכויות בניה באזורי המגורים.
- קביעת שימושים, הוראות וזכויות בניה בשטחים למבני ציבור.
- קביעת שימושים, הוראות וזכויות בניה לחדרי אירוח וסדנאות.
- הקצאת שטחים למתקנים הנדסיים.
- הגדרת הנחיות לפיתוח סביבתי ושלבי ביצוע של התכנית.
- הסדרת צמתי תנועה ודרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהקציר חרישחריש-קצירקציר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12176חלק25
20376חלק1
20381חלק2
20382חלק3-4, 7-9, 14
20389חלק1-2, 4-5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמ/ 196/ א/ במקציר אתר חרום וכביש גישה לקציר ולבריכה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/2008תאריך פרסום: 18/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5866. עמוד: 370. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים02/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/09/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/09/2008
החלטה בדיון באישור תכנית21/05/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2008
פרסום להפקדה בעיתונים21/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות20/03/2008תאריך פרסום: 20/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5787. עמוד: 2436. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית02/03/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/02/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה29/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/05/2005
קבלת תכנית18/11/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה